Google+

Joseph F Dumond: Ter wille van Sion sal Ek nie swyg nie en ter wille van Jerusalem nie stil wees nie, totdat sy geregtigheid uitbreek soos ‘n glans en sy heil soos ‘n fakkel wat brand. – JES 62:1

myBook-US-Letter_01

Baie webwerwe beweer hulle verkondig die waarheid. Op hierdie webwerf behoort jy saam in jou eie bybel te kan volg en die waarhede wat hier geskryf is kan bewys volgens skrif. Onthou, daar is geen waarde aan waarhede tensy jy dit self kan bewys en deel met ander. Moet nie iets deel met iemand tensy jy dit self kan bewys nie. Dit veroorsaak net verwarring.

Die artikels op hierdie blad sal veroorsaak dat baie aanstoot sal neem maar dit is bewysbaar deur skrifgedeeltes.Dit is ons eie tradisies wat vir ons aangeleer het vanaf ons voorvaders wat veroorsaak het dat ons afgedwaal het van die waarheid. Ons voorvaders het aangehou om ons leuens te leer, selfs nadat hulle die waarheid geleer het van Sabbat.

Sedert Messias het elke generasie op hierdie aarde geglo hulle is die laaste generasie. Op een of ander punt moet iemand daardie laaste generasie wees. Deur die Sabbatsverlof en Jubilee jare te leerken en verstaan sal jy wel weet dat ons wat op die huidige oomblik leef, inderdaad die laaste geslag gaan wees wat sal kan getuig van die gebeurtinisse in die book van Openbaringe.

Soos die meeste van julle weet, het ek vanaf 2005 mense begin vertel van die Sabbatsverlof en Jubilee jare. Maar meer belangrik het ek hulle ook vertel van al die vloeke wat ons nou deurgaan omdat ons nie gehoorsaam was aan die hou van die Sabbatsverlof en Jubilee jare nie. Die vloeke van terrorisme, uiterste en swaar weer, droogtes, veldbrande en vloede asook die komende vloeke van hongersnood, siektes, oorlog en balangskap. Al hierdie informasie is in ons bybels en kan gevind word in Levitikus 26.

Ons het  al hierdie vloek verwagtinge verduidelik op ons webblad aan miljoene besoekers aan ons blad asook al hierdie informasie neergeskryf in my drie boeke wat al die vrae beantwoord wat in die bybel skrif staan ten opsigte van die Sabbatsverlof en Jubilee jare. Ons kan maklik bewys dat ons tans in die heel laaste Jubilee siklus is voor die einde van hierdie eeu wanneer die Groot Verdrukking gaan begin en eindig.  Wanneer dit wel eindig sal miljoene mense dood wees; verskeie miljoene Amerikaners, Kanadese, Australiers, New Zealanders, Engelse asook Suid Afrikaners.

Die goeie nuus is natuurlik dat almal wat the 4de gebod hou en die merk van God op hulle het sal beskerm wees. Die behoud van die Sabbatsverlof van 2016 is deel van die 4de gebod.

2017 merk die begin van die siklus met die vloek van oorlog . Ek benodig finansiele hulp om genoeg vondse bymekaar te maak sodat ek hierdie waarskuiwing op a weeklikse TV reeks kan begin uitsaai om die wereld te waarsku wat binnekort gaan kom.

Julle het van party van hierdie gebeurtenisse gelees op my webblad of miskien van my boeke gelees. Een van die redes hoekom jy van dit kon leer is omdat iemand ons voorheen met finansies gehelp het. Nou het ons jou hulp nodig sodat ons ander kan bereik wat nog nie die waarheid gehoor of gesien het nie.

Sal jy dit oorweeg om a donasie te stuur? Nou dadelik? Die profisiee van Daniel wys ons dat hierdie oorlog sal besluit word teen 2020. Jy sal nie kan help na daardie tyd nie want soos ons voorheen verklaar is sal al die nasies wat ek hier bo genoem het sal veslaan en vernietig wees. Nou is die tyd om te help, n bietjie of baie maar ons moet nou aksie neem want dit kan nie langer uitgestel word nie.

Almal wat ons ken en lief het vertrou nou op ons, of hulle dit weet of nie. Kan ons op jou staat maak om te help om hierdie baie belangrike bookskap te kan verkondig? Baie dankie!

Shalom vanaf

Grandpa Joseph F Dumond